• Transvaal Meselesi ve Osmanlı Devleti
  Afrika, Avrupa emperyalizminin zirveye ulaştığı ve amansız bir rekabetin yaşandığı kara bahtlı bir coğrafya olagelmiştir. XIX. yüzyılın başlarında kâşifler, misyonerler ve bununla birlikte köleliğe ve köle ticaretine karşı hareket edenler, Avrupalı emperyalistlerin Kara Kıta’ya uygarlık ve medeniyet götürdükleri iddialarını mazur görmüşlerdi. Transvaal Meselesi ve Boer Savaşı, Kara Kıta’nın en güney ucunda Boerler olarak adlandırılan Flemenk asıllı beyaz yerleşikler ile sömürgeci İngilizler arasında yaşanan hâkimiyet mücadelesinin adıdır. Bir başka ifadeyle bölgeye sonradan gelerek yerleşip burayı vatan haline getiren Boerlerin emperyalist İngilizlere karşı var olma ... Devamı
  45,00 TL
 • A City Transformed: Great War, Deportation and Socio-Economic Change in Kayseri ( 1915-1920 )
  The present study aims to analyze the socio-economic impacts of this demographic change, especially Armenian deportation, on the sanjak of Kayseri. In this respect, it starts with an assumption that the characteristics of the local forces had a decisive role in the development of the process in the localities. The basic questions that this study addresses are: How were the population policies of the Ottoman government, especially Armenian deportation, implemented in Kayseri? To what extent the local dynamics and factors, like the social and economic features of the city, and the character of the governors, shaped the execution of these policies? Finally what were the implications of this demographic transformation on the social and ... Devamı
  225,00 TL
 • Lozan Konferansı’nda Yunan Diplomasisi (1922-1923)
  Sevr Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan en son antlaşma olmasına karşın aynı zamanda da ilk reddedilen antlaşma idi. Türkler, kendilerine yurt yaptıkları toprakları terk etmemek için direndiler ve Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki savaştan büyük bir zaferle çıktılar. Bu zaferin sonunda Türkler hak ettikleri bir şekilde, eşit diplomasi kuralları çerçevesinde Lozan’da masaya oturdular. En büyük tarihsel hesaplaşmayı İngiltere, Fransa ve İtalya gibi devletlerle, güncel hesaplaşmayı da Yunanistan ile yaptılar. Türkler direnişin ödülünü alırken, Yunanistan da Megali İdea’nın kurbanı olarak, yenilgisini tescil eden antlaşmayı imzalamak zorunda kaldı. Dr. Çağla Derya ... Devamı
  60,00 TL
 • The Exiled – Erzurum / Aşkale The Diary of Konstanti N. Kurkcuoglu in the Labour Batallions of 1943
  Konstanti N. Kurkcuoglu's diary is a very rare and special diary.  This is not only because it is the first time such a testimony covering the twelve months of the labour battalions of 1943 in Turkey is being published, but also because the diary of Konstanti N. Kurkcuoglu describes in a direct manner the circumstances under which dozens of minority citizens who could not pay the tax on capital were obliged to serve in the labour battalions. Konstanti Kurkcuoglu’s testimony records this period from the beginning (January 1943) till the end (December 1943). Immediately after the imposition of  Varlık tax (November 1942), the business  and the house of Konstanti N. Kurkcuoglu are seized by the Turkish state. In January 1943, unable ... Devamı
  120,00 TL
 • Ayniyat Defterleri Işığında Aydın Vilayetinin İdari, İktisadi ve Sosyal Durumu (1866-1880)
  Osmanlı Devleti’nde önemli reform çalışmaları III. Selim ve II. Mahmut döneminde gerçekleştirilmişse de bu husustaki asıl ivme Tanzimat’ın ilanından sonra yaşanmış, devletin idari, mali, askeri ve adli yapısında, maarif teşkilatında ve arazi rejiminde önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu yenilikler taşrada nasıl uygulanmış ve ne tür zorluklarla karşılaşılmış ve taşranın modernleşmesi için başka ne tür çalışmalar yapılmıştır? Bu tür soruların cevaplarının büyük kısmı merkezi hükümetin taşra ile yaptığı yazışmalarda gizlidir. XIX. yüzyıl başlarından itibaren merkezi idarenin taşra, bakanlıklar ve diğer resmi kurumlarla yaptığı her türlü yazışma ... Devamı
  75,00 TL
Kapat