• İdari ve Sosyal Dinamikleriyle İngiliz Yönetiminde Kıbrıs (1878-1914)
  1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti’nin bulunduğu zor durumundan faydalanan İngiltere, 4 Haziran 1878 tarihli “İttifak Antlaşması” ile “geçici” olarak Ada yönetimini ele geçirmiştir. Birinci Dünya Savaşı başlayıncaya kadar Kıbrıs her ne kadar Osmanlı toprağı olsa da İngiliz yönetimi uyguladığı politikalarla Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs’a müdahalesine müsaade etmemiştir. Bunun yanında adada diğer sömürgelerinde olduğu gibi “böl-yönet” stratejisi uygulamıştır. Öncelikle Türklerle Rumları daha sonra ise bu iki toplumu kendi içerisinde gruplara ayrıştırmıştır. Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yapılan çalışmalara katkı sunmayı ve incelenen ... Devamı
  75,00 TL
 • Biniş ve Göç-i Hümâyûnları Teşrîfâtı
  “Arşiv belgelerinden faydalanılarak hazırlanan bu kitap, saray protokolü içinde “biniş ve göçlerin hikâyesini ve uymak zorunda olunan kuralları anlatıyor. Kulaktan dolma sözlerle tanımaya çalıştığımız imparatorluk ve saray yaşantısının ne kadar ayrıntılı kurallar çerçevesinde gerçekleştiğini aktarıyor. Saray protokolü içinde saygının ne kadar önemli olduğunu, saygının yalnızca söz olarak değil, kullanılan kayık tipi, kürek sayısı, rengi ve tezyinatı gibi en ince detayına kadar ayrıntılı bir şekilde belirtildiğini görmekteyiz. Yazılı belgelerin yanı sıra dönemlerine ait görsel belgelere de dayanarak hazırlanan bu çalışmanın bir dönem İstanbul yaşantısındaki önemli ... Devamı
  150,00 TL
 • Sır Kâtibi Ahmet Ağa – Sultan I. Mahmud’un Günlüğü (18 Muharrem – 9 Cemâziyelâhir 1147 / 20 Haziran – 6 Kasım 1734)
  Sır Kâtibi Ahmed Ağa’nın kaleme aldığı Rûznâme, Sultan I. Mahmud’un 20 Haziran - 6 Kasım 1734 tarihleri arasında gün boyu nelerle meşgul olduğu, devlet işlerini nasıl idare edip ne gibi tasarruflarda bulunduğu, günlük programı, ne şekilde eğlendiği, etrafındaki aile üyeleri veyahut saray görevlileri ile olan ilişkisi, neler yiyip içtiği ve nelere gülüp nelere kızdığı hakkında başka kaynaklarda tesadüf edemeyeceğimiz bilgiler vermektedir. ... Devamı
  60,00 TL
 • Mémoire Sur La Prostitution Publique à Constantinople
  Ce pamphlet, publié en 1861, à notre connaissance n’existe dans aucune bibliothèque. Le seul exemplaire survécu à nos jours et sur base duquel cette réimpression a été faite fait partie de la bibliothèque privée de Monsieur Ömer Koç qui a eu l’aimabilité de nous donner la permission d’une réimpression. Cette étude fait une description succinte et réaliste de la situation critique de la prostitution à Constantinople au début du 19ème siècle et les suggestions de l’auteur pour la préparation d’un projet de réglement de police et sanitaire afin de pouvoir contrôler ce drame social. ... Devamı
  150,00 TL
 • Resistance Everywhere: Politics of Turkey’s Left-Wing Diaspora in France (1971-1988)
  France had been a center of attraction and a country of asylum for the dissidents of the political regimes in Turkey since the nineteenth century. Starting from the first crackdowns on the Communist Party of Turkey, many politicians, artists, journalists, and students accused of communist activity sought refuge in the Hexagon. As the number of migrants and refugees from Turkey increased after the influx of workers, their families, and the victims of two coups d’état during the 1970s and 1980s, the political activities of Turkey’s left-wing diaspora in France diversified and cherished. They built strong links with their French counterparts, varying from the Communist Party of France to the intellectuals and artists, like Pablo Picasso ... Devamı
  150,00 TL
Kapat