• Jak Barbut- İstanbul Merkez Hapishanesi Başhekimi
  Bu kitap, Doktor Jak Barbut’un hayatını anlatmaktadır. Uzun yıllar boyunca Sultanahmet Hapishanesi’nin hekimi ve Balat Or Ahayim Musevi Hastanesi’nin başhekimi olan Jak Barbut, İstanbul’un başka hastanelerinde de cerrah olarak görev yaptı. Jak Barbut, gerek hapishanedeki mahkûmlar ve hapishane görevlileri gerekse görev yaptığı hastanelerde tedavi ettiği hastaları tarafından daima büyük bir sitayişle anıldı. Vefatının ardından düzenlenen cenaze töreninde gözlemlenen büyük katılım, Jak Barbut’un sadece hastaları nezdinde değil, İstanbul halkı ve İstanbul’un tıp camiası nezdinde de var olan itibarının bir kanıtıydı. ... Devamı
  110,00 TL
 • Türkiye'de Cemiyetler- Toplumsal İş Bölümü ve Mesleki Dayanışma (1923-1945)
  “Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan mürekkep değil ve fakat ferdî ve içtimaî hayat için iş bölümü itibari ile muhtelif mesai erbabınaayrılmış bir camia telâkki etmek esas prensiplerimizdendir.” [CHF Programı 1931] Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşuna giden süreçte en etkili teşkilattı. Millî Mücadele dönemindecemiyetlerin bir çatı altında toplanması konusunda elde edilen birikimler, Cumhuriyet döneminde de unutulmayacaktı. Mayıs 1936 tarihinde parti-cemiyet,Haziran 1936’da ise parti-devlet bütünleşmesi kararları alınmış ve bir anlamda cemiyetlerin yeniden inşası temin edilmişti. Cemiyet kavramının içeriğiyeniden belirlenmiş, ... Devamı
  175,00 TL
 • Hurûfât Defterleri’ne Göre Gerger, Kâhta ve Samsat Kazaları
  Hurûfât Defterleri, vakıflara ve vakıf kurumlarına dair günlük tayin ve terfi işlemleriyle ilgili berat içeriklerinin yanı sıra Osmanlımahkemlerine, esnaf örgütlenmesine, şehir ve kır hayatına dair içerdiği bilgilerle vakıf ve şehir tarihi araştırmaları bakımından büyük bir önemesahiptir. Hurûfât Defterleri'nde yer alan tayin ve terfilerle ilgili kayıtlarda şehir ve kır hayatına dair mahalle, cami, mescit, han, hamam, çeşme,mektep, medrese, zaviye, türbe, şifahane, imarethane, çarşı, pazar, mahkeme gibi öğelerle ilgili bilgiler bulunmaktadır. Bu defterler, yaklaşık yüzelli yıllık bir zaman dilimiye ilgili atama kayıtlarını içerdiğinden vakıfların, vakıf kurumlarının ve bu ... Devamı
  120,00 TL
 • 27 Mayıs Darbesi ve Türk Sağı (1960-1980)
  27 Mayıs 1960 tarihi, cumhuriyet modernleşmesinin de krizlerinden bir tanesi ve Türk siyasetinin şekillenmesinde hatırı sayılır payasahip olan bir kırılma noktasıdır. Bu kitapta, radikal konumu da dahil olmak üzere, Türk sağının 1960-1980 yılları arasında, darbe karşısındakitutumu ele alınmıştır. 27 Mayıs darbesi en çok, 1950’lerde Türk sağının çatı partisi olan DP’yi ve onun destekçilerini mağdur etmiştir. Kitapta, sözkonusu mağduriyetlerin, Türk sağının; partiler, siyasi seçkinler, aydınlar türünden destekçileri tarafından propaganda amacıyla kullanılıpkullanılmadığı da ele alınacak, böylece sağın konuyla ilgili tutarlılığı da test edilecektir. Çoğunlukla birinci ... Devamı
  200,00 TL
 • 12 Eylül Sonrasında Siyasi Yasaklar Süreci ve 1987 Halk Oylaması
  Anıl Bıçak’ın yüksek lisans tezinin gözden geçirilmiş hali olan bu kitap, bir yüksek lisans tezinin sınırlarını da aşarak akademik camiaya önemli katkı sağlayan bir çalışmaya dönüştü. Ayrıntılı ve mikro tarih çalışması boyutundaki bu kitap ağırlıklı olarak siyasi yasakların kaldırılması ve 1987 Halk Oylamasını konu alsa da 12 Eylül öncesinden başlayarak oluşan siyasal ortamı, askeri darbe dönemini, siyasi yasakları ve güdümlü/kısmi demokrasi deneyimini ve yasaklı politikacıların siyasi yasakları delme çabalarını ve mücadelelerini en ince ayrıntılarıyla ve görseller eşliğinde anlatıyor. Zengin bir basın taraması ve sözlü tarih görüşmelerine de dayanarak zengin bir ... Devamı
  200,00 TL
Kapat