• Bir İmamın Kaleminden Çehrin Seferi (1678) – Abdullah el-Hisarî / Gazâ-yı Feth-i Çehrin-i Makhûr ve Terceme-i Abdullâh el-Hisârî
  Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın komutasında 1678'de yapılan sefer sonucunda Çehrin Kalesi fethedilmiştir. Çehrin Kalesi, Osmanlı Devleti'nin kuzey batıda ulaştığı en uç noktalardan birisidir. Çehrin seferi, Osmanlı Devleti'nin Rusya üzerine yaptığı ilk seferlerdendir. Osmanlı Devleti'nin kuzey politikasının belirlenmesinde önemli bir yeri olan bu sefer hakkında birçok eser yazılmıştır. Bunlardan birisi de Abdullah Hisarî'nin kaleme aldığı Gazâ-yı Feth-i Çehrin-i Makhûr ve Terceme-i Abdullâh el-Hisârî isimli eserdir. 17. Yüzyılda yaşayan Abdullah Hisarî, bir süre ilim tahsil ettikten sonra Sultaniyye Sıbyan Mektebi'nde muallimlik yapmıştır. Osmanlı Devleti'nin Çehrin seferi ... Devamı
  60,00 TL
 • Bakraçtan Şirkete Osmanlı İmparatorluğu’nun Süt İle İmtihanı (XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinden XX. Yüzyıla)
  Süt ve süt ürünleri, XIX. yüzyılda ABD ve Avrupa’da tıp, bakteriyoloji, kimya, mikrobiyoloji gibi modern disiplinlerin araştırma konusu oldu. Bu araştırmalar neticesinde sütün, bilhassa bebek, çocuk ve yaşlılar için, bir gıda maddesi olarak besleyici özellikleri keşfedildi. Endüstri Devrimi’nin etkisiyle köyden kente göçün ivme kazanması, süte olan talebi arttırdı. Ancak ortada toplumsal, ekonomik, siyasî, sağlıklı nesillerin inşası bakımından da ideolojik boyutları olan karmaşık ve çok katmanlı bir mesele vardı: Sağlıklı ve sterilize süt üretimi ve üretimin kitlelere ulaştırılması. Tam da bu noktada, yaşanan krizin doğrudan muhatabı olan Osmanlı Devleti, meseleyi modern devlet ... Devamı
  80,00 TL
 • Borderline Personalities: Lives at the Political, Social and Geographic Edges of Modern Turkey
  Neither the Ottoman Empire nor the states like Turkey that succeeded it have interests or personalities of their own; they are collections of institutions forged by human beings. It is these human beings who have interests, ambitions, and dreams of what “the state” should look like. Their efforts to realize these visions are shaped by their relationships, personal histories, social obligations, and individual quirks. Focusing on such individuals helps us appreciate the contingency at the heart of state-building projects. The essays contained in Borderline Personalities look at the lives of individuals who shaped and challenged state institutions as much as they were shaped by them. In many cases, these people lived at the literal and ... Devamı
  250,00 TL
 • "Dikili Apartımanı Olan Doktorlar" Onuncu Yılda Kazanç Vergisi Tartışmaları Şeref Etker’in Önsözü ve Notlarıyla
  Şimdiye kadar araştırmacılar ile akademyanın ilgisini çekmemiş bir mikro tarih çalışması olan bu kitap 1933 yılında cereyan eden bir polemiği konu etmekte. 1933 yılı Cumhuriyet’in onuncu yıldönümü için yapılan etkinlikler ve Üniversite reformu ile hatırlanır. Ondan önce Haydarpaşa Tıbbiyesi alelacele İstanbul’a taşınarak dağıtılmıştır. En hızlı çalışmalardan birisi Türkçe deyişlerin derlenmesi ve yeni sözcüklerin türetilmesi için yapılmaktadır – ama “Üniversite” kavramı için bir karşılık bulunamaz. Karşılıksız kalan bir başka soru dünyanın ekonomik kriz içinde yuvarlandığı bir çağda “maruf” doktorlar nasıl apartman sahibi olabilmişlerdi ? Köşe ... Devamı
  70,00 TL
 • Teşrifat Defteri (1616-1620)
  1616-1620 yılları arasını kapsayan Teşrifat Defteri, 17. yüzyılın ilk yarısının önemli kaynakları arasında yer alır. Defter, dört yıllık kısa bir dönemi kapsamasına rağmen bu süreçte Sultan I. Ahmed, I. Mustafa ve II. Osman padişahlık yapmışlardır. Defterde, günlük hava durumu ve padişahın o gün nerede olduğu, veziriazam, vezir, beylerbeyi, sancakbeyi, kazasker, kadı ve müderrisler gibi üst düzey askerî ve ilmiye sınıfına yapılan önemli tayin ve aziller, cülus ve bayram tebriki, elçi kabulü, hediye takdimi, bir göreve tayin, seferden dönüş gibi çeşitli sebeplerde padişahın huzuruna çıkıp el öpenlerin isimleri düzenli olarak kaydedilmiştir. Ayrıca bu kişilere ve yeni Müslüman ... Devamı
  85,00 TL
Kapat