• Yeni İsrailiyat: Doğu’da İsrail ve Yahudi Çalışmaları
  Yahudi irfanından oluşan erken dönem İslami metin türlerine giren geleneksel İsrailiyat’ın yeni/güncel İsrailiyat’a (İsrailoloji) dönüşümü teşvik edilmelidir. Yeni İsrailiyat, kendinden önceki klasik/geleneksel İsrailiyat ile benzer özelliklere sahip olsa da onun tersine modern İsrail ve Yahudilikle ilgili konuları anlatmak için hem yeni bir içerik hem de yeni bir bakış açısı gerektirmektedir. Yeni İsrailiyat İslam dünyasındaki modern İsrail ve Yahudilik çalışmalarıyla ilgili bilgi açığının kapatılmasında yardımcı olabilecektir. Ortadoğu’nun en önemli sorunu olan Filistin-İsrail sorununun anlaşılmasına tarihsel, sosyolojik ve siyasal bir derinlik sağlayabilecektir. Genelde ... Devamı
  80,00 TL
 • KADIN – A Young Turk Magazine in the Second Constitutional Period (1908-1909)
  The Second Constitution intellectuals aimed to change not only the state but also the society. The Committee of Union and Progress saw women as the key to this change and decided to increase the public appearance of women as a sign of modernity, and to make public use of the female energy as an economic necessity. With the Declaration of Freedom, the image of “the ideal woman” as “a good Muslim, a good wife and a good mother” was imbued with “the creative woman” image who would raise the kids to “civilize” them with revolutionary principles such as “freedom, equality, justice, and fraternity.” Thessaloniki, the political and cultural center of the Young Turks, was also the experimental region for women’s organizations ... Devamı
  200,00 TL
 • XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Rüşvet
  Rüşvet, tarihin en eski suçlarından birisidir. Ekonomik şartlar ne olursa olsun her zaman varlığını sürdürmüştür. Rüşvet her ne kadar eski bir suç olsa da bir o kadar geleneği de içinde barındırır. İnsanlık tarihinin bir parçası olarak rüşvetin Osmanlı Devleti'nin alt ve üst kademelerinde birçok örneğinin mevcudiyeti şaşırtıcı değildir. İşte burada rüşvet, Osmanlı tarihinin konusu olarak ele alınmaya çalışılacaktır. 16. yüzyıl sonu ve 17. yüzyıla ait nasihatnamelerde rüşvetin Osmanlı düzenini tehdit eden hususlar arasında ilk sırada sayılması sebebiyle zaman dilimi bu dönem ile sınırlandırılacaktır. Ancak bunu sadece kronolojik bir sıralama ile vermek yerine mümkün ... Devamı
  45,00 TL
 • Decoding Political Discourses in Children’s Magazines
  This book inspects the reflections of the ideological aspects of a nation-state’s over childhood issue of the political powers of both the early Republican era and the AKP government concerning two different children’s magazines called Gürbüz Türk Çocuğu and Sevgi Bir Kuş. Hence, it is significant to examine the literary products in the children’s magazine published by the “Children’s Protection Agency”, one of the official instruments of the State, to see how the discourse of the power changed over time in the context of children’s policies and a nation-state. This book deals with following questions: What characteristics did children’s magazines possess concerning the language and the wording? Was the language ... Devamı
  100,00 TL
 • İşgal ve Şehir: Galip Devletler - Mağlup Devletler - Balkan Savaşları’nda Bulgar İşgalinin Edirne’ye Etkileri
  Savaşları’nı önemli kılan birçok iç dinamik bulunmaktadır. Bu dinamiklerden birisi de Edirne’dir. Edirne, gerek bulunduğu konum ve gerekse tarih boyunca Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yeri açısından oldukça önemli bir şehir hüviyetindedir. 20. yüzyılın başında meydana gelen Balkan Savaşları’nda da Edirne, önemini tekrar ortaya çıkarmıştır. Üstelik Balkan Savaşları’nın ikincisi, neredeyse Edirne’yi ele geçirme düellosuna dönüşmüştür. Bu çalışmada da Bulgar işgaline uğrayan Edirne şehrinin ve insanlarının savaş, kuşatma ve işgal dönemi boyunca ne gibi etkiler içerisine girdiği ve şehrin kısa sürede nasıl bir değişime uğradığı aktarılmaya çalışılmıştır. Bu ... Devamı
  45,00 TL
Kapat