• 27 Mayıs Darbesi ve Türk Sağı (1960-1980)
  27 Mayıs 1960 tarihi, cumhuriyet modernleşmesinin de krizlerinden bir tanesi ve Türk siyasetinin şekillenmesinde hatırı sayılır payasahip olan bir kırılma noktasıdır. Bu kitapta, radikal konumu da dahil olmak üzere, Türk sağının 1960-1980 yılları arasında, darbe karşısındakitutumu ele alınmıştır. 27 Mayıs darbesi en çok, 1950’lerde Türk sağının çatı partisi olan DP’yi ve onun destekçilerini mağdur etmiştir. Kitapta, sözkonusu mağduriyetlerin, Türk sağının; partiler, siyasi seçkinler, aydınlar türünden destekçileri tarafından propaganda amacıyla kullanılıpkullanılmadığı da ele alınacak, böylece sağın konuyla ilgili tutarlılığı da test edilecektir. Çoğunlukla birinci ... Devamı
  200,00 TL
 • 12 Eylül Sonrasında Siyasi Yasaklar Süreci ve 1987 Halk Oylaması
  Anıl Bıçak’ın yüksek lisans tezinin gözden geçirilmiş hali olan bu kitap, bir yüksek lisans tezinin sınırlarını da aşarak akademik camiaya önemli katkı sağlayan bir çalışmaya dönüştü. Ayrıntılı ve mikro tarih çalışması boyutundaki bu kitap ağırlıklı olarak siyasi yasakların kaldırılması ve 1987 Halk Oylamasını konu alsa da 12 Eylül öncesinden başlayarak oluşan siyasal ortamı, askeri darbe dönemini, siyasi yasakları ve güdümlü/kısmi demokrasi deneyimini ve yasaklı politikacıların siyasi yasakları delme çabalarını ve mücadelelerini en ince ayrıntılarıyla ve görseller eşliğinde anlatıyor. Zengin bir basın taraması ve sözlü tarih görüşmelerine de dayanarak zengin bir ... Devamı
  200,00 TL
 • XIX. Yüzyılda Büyükada (Sosyal ve Ekonomik Durumu)
  XIX. yüzyıl, Osmanlı Devleti için pek çok alanda olduğu gibi halkın sosyal yaşantı ve tercihleri hususlarında da ciddi değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Sükûnetini asırlarca muhafaza eden Prens Adaları da bu rüzgârdan nasibini almış; şehirden kaçmak isteyen elitlerin ilgi odağı hâline gelmiştir. Adalar’ın değişimden en çok etkilenen üyesi Büyükada’dır. Takımadanın en büyüğü olmasının sonucunda hızla popülerleşen bu güzel ada, kısa süre içinde Avrupa’daki tatil bölgeleriyle kıyas edilir hâle gelmiştir. Topraklarında artık çok kültürlü bir yaşantı sürdürülen Büyükada’nın, nüfusundaki artışla birlikte sosyo-ekonomik yapısında da değişimler ve büyümeler ... Devamı
  80,00 TL
 • Osmanlı Modernleşme Sürecinde Eğitim Yapısında Değişim ve Dönüşüm: Sultanîler
  Eğitim kavramı, tarih boyunca toplumların ideolojik, sosyolojik ve kültürel bakımdan inşasında oldukça önemli bir rolü üstlenmiştir. Bu kavram her dönemde farklı politikalar çerçevesinde şekillenmiş, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli değişim ve dönüşüm süreçleri yaşamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda XVIII. yüzyılın sonlarında başlayan modernleşme faaliyetleri, 3 Kasım 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile yeni bir ivme kazanmıştır. Bu doğrultuda Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi yalnızca bir dönemi adlandırmak için kullanılmayacak kadar mühim bir hadisedir. Osmanlı eğitim sistemi içerisinde ilköğretim kurumlarının üzerinde bir eğitim kademesinin ... Devamı
  100,00 TL
 • Sürgün: Aşkale’ye Gönderilen Konstanti N. Kürkçüoğlu’nun Günlüğü (1943)
  Konstanti N. Kürkçüoğlu’nun Günlüğü, çok nadir ve özel bir kaynaktır. 1943 yılında uygulanan Varlık Vergisi Kanunu’nun neticesi olarak T.C. uyruklu gayrimüslim vatandaşların hangi koşullar altında çalışma kamplarında hizmet ettiklerine  tanıklık etmektedir. On iki aylık (Ocak-Aralık 1943) dönemin tümünü kapsayan Günlük, Türkiye’de ilk defa Türkçe yayımlanmaktadır. Varlık Vergisi uygulamasının  hemen ardından  Konstanti N. Kürkçüoğlu’nun işyerine ve evine devlet tarafından haciz konulur. Ocak 1943’te Konstanti N. Kürkçüoğlu, 200.000 TL’lik vergiyi ödeyemeyince binlerce Rum, Ermeni ve Yahudi ile birlikte Aşkale’ye sürgüne gönderilir. Varlık Vergisi Kanunu, mahkemeye ... Devamı
  140,00 TL
Kapat