• Una İjika Chika de Galata
  Un rekolyo de suvenires de una vida de 80 anyos i mas. La istorya de una ijika chika de Galata… Kuando empesi a este lavoro, a relatar mi vida, empesando de mi chikez, mi adolesensya, mi manseves i maturidad, pasaron delantre mis ojos komo una pelikula de filmo. Fue un grande felisidad para mi, de aver reushido a akodrarme kon todos los detalyos, lo ke vide, lo ke sinti i naturalmente los evenimyentos ke bivi durante mas de una peryoda de 80 anyos. Perkuri a akodrarme los uzos i tradisyones ke, por lo mas estan para ser olvidados i, pensi ke manera konservarlos en la mezura de mi pueder i kapachidad. Esto era de primera emportansa para mi. Eskrivi sovre la vida tradisyonal de los Djudios de Çorlu, Tekirdağ i Galata. En kontinuando, ... Devamı
  85,00 TL
 • Türkiye’nin Soğuk Savaş Dönemi Kültür Hayatında İngiliz Etkisi (1948-1965)
  Sosyalist blok ile liberal kanat arasındaki soğuk rüzgârlar 1940’ların sonlarından itibaren daha sert esmeye başladı. II. Dünya Savaşı’ndaki askeri açıdan üstünlük kurma mücadelesinin yerini kültürel ve ideolojik yayılma arzuları aldı. İki savaş arası dönemde Sovyet ve Alman yayılması karşısında British Council adlı kurumu tesis ederek kültürel diplomasi cephesinde rakiplerine karşı mevzi kazanma arayışına giren İngiltere’nin Mısır ve Yunanistan ile birlikte dikkatini celb eden ülkelerden biri de Türkiye idi. Akdeniz Havzası ve Ortadoğu coğrafyasında İngiltere’nin çıkarlarını korumak, demokrasi cephesini genişletmek ve İngiliz kültürünü yaygınlaştırmak gibi amaçlarla ... Devamı
  45,00 TL
 • Bitlis ve Muş’un Son Beyleri Alaaddin Paşazadeler
  Muş beyleri, diğer yurtluk-ocaklık sahibi güçlü bey ailelerinin aksine 16. yüzyılda değil, 18. yüzyılın ortalarından itibaren yönetici bir aile olarak ortaya çıkmışlardı. Bu ailenin kurucusu Kasım Ağaoğlu Alaaddin Bey idi. Bu nedenle onun soyundan gelenleri tanımlamak için Alaaddin Paşazade veya Alaadin Ocağı’na mensup tabirleri de kullanılmıştı. Belgelerde gözü kara ve cesur savaşçılar olarak tanımlanan Muş beylerinin; Osmanlı Hükümeti ve eyalet valileriyle ilişkileri, çevrelerinde bulunan diğer beylerle mücadeleleri, Osmanlı-Rus ve Osmanlı-İran savaşlarındaki etkinlikleri onları 18 ve 19. yüzyıllarda doğu vilayetlerinin en önemli ailelerinden biri haline getirmişti. Muş beyleri, ... Devamı
  50,00 TL
 • Trabzon Rum Mektebi: Doğu’nun Deniz Feneri
  Osmanlı coğrafyasının bölgesel merkezleri, içinde yaşayan topluluklar tarafından keşfedilen ve tarihsel miras olarak sahiplenilen, hatta aidiyetliğin en üst düzeyde geliştiği, duygusal ve siyasal bağ kurulan birer yuvadır. Trabzon da tarih boyunca, Rumlar açısından Megali İdea’nın bir parçası, “Pontus”un merkezi ve Osmanlı’nın “boyunduruğu altından kurtarılmayı bekleyen” ve kavuşmanın hayal edildiği bir evlat olarak görülmüştü. XVII. yüzyılda kurulan, Karadeniz Rumlarına Yunanlılığı aşılamak amacıyla XX. yüzyıla kadar faaliyet gösteren Trabzon Rum Mektebi, bölgedeki Yunan milliyetçiliğini filizlendiren ve besleyen ana damarlardan biriydi. Esra Özsüer, Yunanistan’da ... Devamı
  45,00 TL
 • V. Mehmed Reşat Döneminde Saray ve Harcamalar (1911-1913)
  Hükmedenlerin ve devlet adına hareket edenlerin siyasi ve iktisadi tasarrufları günümüzde olduğu gibi geçmişte de tarih yapıcı bir role sahip olmuştur. Devlet denilen aygıta yazılan gelirlerin tespit edilmesi, toplanması ve harcanması hususu devletlerin niteliksel özellikleri hakkında ilgi verir. Osmanlı mali teşkilatında önemli birimlerden birisi padişaha ait gelir ve giderlerin idaresinden sorumlu olan Ceyb-i Hümayun-Hazine-i Hassa teşkilatıydı. Padişahın kendisine tahsis edilen bütçeyi tasarruf şekli, harcama alanları, kurumlar ve şahıslar bazında yapılan ödemeler dönemin yapısını ortaya çıkarması açısından önemlidir. Geniş bir harcama kalemi listesinde saray çalışanlarının ... Devamı
  70,00 TL
Kapat