• Osmanlı Başkenti İstanbul’da Britanyalı Misyonerler ve Nicholson Burness
  1838 Baltalimanı Antlaşması’nın ardından ticaret, diplomasi ve misyonerlik amacıyla İstanbul’a yerleşmeye başlayan Britanyalıtoplulukların tarihine dair araştırmalar, özellikle burada gerçekleştirdikleri mimari faaliyetler çerçevesinde çoğunlukla elçilik, konsolosluk, hastane vekilise gibi yapı tipleri üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmanın amacı İstanbul’da misyonerlik merkezi ve misyoner okulu açan Britanyalı misyonerlikcemiyetlerini/ kurumlarını tespit etmek ve hem kendi aralarında, hem de başta Amerika olmak üzere Osmanlı Devleti’nde teşkilatlanan diğer yabancıülkelerin misyoner cemiyetleriyle olan ilişkilerini, hedef kitlelerini ve amaçlarını göz önünde bulundurarak ... Devamı
  600,00 TL
 • The Anti-Greek Riots of Istanbul in 1955
  On the occasion of the 50 th anniversary of that tragic night-- the night of the events of 6-7 September 1955, in Istanbul, during which thematerial and psychological devastation endured by the Greek population surpassed by far even the anticipated targets, set by the organizers-- we attempt abrief historical retrospection aiming at the fulfillment of a duty, to a minimum. A duty to history. So as to be able to face our own recent history withoutfear and passion—the history where we acted both the role of the extra, and of the leading actor—and to avert possible future mistakes. The articles thathave been selected come exclusively from writers, journalists, poets and historians that come originally from Istanbul, except the ... Devamı
  1.300,00 TL
 • Bütün Yollar İstanbul’a Çıkar – Jakob von Betzek’in Macaristan ve Türkiye’ye Diplomatik Kurye Olarak Seyahatleri:1564/1565, 1572, 1573
  İstanbul, stratejik coğrafi konumu, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla her zaman bir çekim merkezidir. Tarih boyunca Akdeniz Dünyası'nın büyük imparatorluklarına başkentlik yapmış, çeşitli inanç ve kültürleri barındırmış, kimi zaman da bunlara kaynaklık etmiştir. On altıncı yüzyılda İstanbul, sadece siyasi ve ekonomik bir merkez olmakla kalmamış, aynı zamanda diplomatik ilişkilerin de kalbinde yer almıştır. Bu dönemde şehir, devletlerarası ve kültürlerarası bağlantıların merkezi haline gelmiştir. Habsburg İmparatoru'nun diplomatik kuryesi Jakob Betzek, Viyana ve Budin'den yola çıkıp kadim yollar ve yerleşim yerleri bakımından zengin Balkan coğrafyasından geçerek 1564/1565, 1572, ... Devamı
  450,00 TL
 • Varlık Vergisi: İtirazlar-Hatıralar-Hiciv Şiirleri ve Yazıları
  Kasım 1942’de yürürlüğe giren Varlık Vergisi Kanunu’nun gayrimüslim vergimükelleflerine ayrımcı ve keyfi bir tarzda uygulanmış olması artık bilinen bir gerçek.Bu kitapta kanunun uygulanmasından önce basındaki hissiyatı, verginin uygulanmasısırasında yaşananları, yabancı diplomatik misyonların yabancı uyruklu mükellefleretarh edilen vergilere itirazları, Aşkale’ye gönderilmiş olan mükelleflerinCumhurbaşkanlığı’na gönderdikleri mektupları, dönemin havasını yansıtan hicivyazılarını ve nihayet 1950’li yıllardan itibaren Varlık Vergisi’nin Türk siyasetinde vekamuoyunda nasıl hatırlandığı ve tartışıldığı anlatılmakta. ... Devamı
  425,00 TL
 • 5678 - An Incomplete Catalog of the Medical Library of a Bibliophile Pharmacist / 5678 - Un Catalogue Incomplet de la Bibliothèque Médicale d’un Pharmacien Bibliophile
  Explore the world of pharmaceutical and medical history by perusing the pages of 5678. Prof. Tekiner’s eclectic interests and historical expertise are exhibited in this exceptional booklist. Bibliophiles and scholars alike will benefit enormously from his carefully crafted collection. Select bibliographies are among the most valuable tools for historians investigating new research topics. For the field of the history of pharmacy, Prof. Tekiner’s work will be a guide for years to come. — Gregory Higby, PhD, RPh (Fischelis Professor, American Institute of the History of Pharmacy, American Pharmacists Association’s Honorary President 2021/2022) * * *  Halil Tekiner’s catalog is a remarkable resource for anyone interested in the ... Devamı
  350,00 TL
Kapat