• Türkiye’de İktidar-Muhalefet İlişkileri (1983-2002)
  27 Mayıs ve 12 Mart askeri müdahalelerinden sonra siyasal alan ordu eliyle yeniden tanzim edilmiştir. 12 Eylül Darbesi’nden sonra ordunun tahkim ettiği 1980’li yıllarda Kenan Evren’in “Parti Enflasyonu” olarak nitelendirdiği siyasal yelpaze daraltılırken, ordunun desteklediği MDP karşısında ANAP tek başına iktidar olmuştur. 1987 referandumuyla siyasi yasaklı liderlerin partilerine geri dönmesiyle 12 Eylül öncesinin siyasal atmosferi yeni aktörlerin de ilavesiyle çeşitlenmiştir. Orduyu ürkütmeyen bir politik atmosferin hâkim olduğu bu dönemde sistemin ötekisi RP ve HEP yeni aktörler olarak öne çıkmıştır. Kürt ve muhafazakâr seçmenden büyük oranda oy alan HEP ve halefleri ile RP/FP, ... Devamı
  70,00 TL
 • Türkiye’de Özel Girişimciliğin Gelişimi ve İş İnsanlarının Ağzından «Başarı» Hikâyeleri (1930’lardan 1960’lara)
  İş insanı ve yönetici hatırat, biyografi ve otobiyografilerini konu edinen kitapların iktisat tarihi, işletme ve yönetim tarihi açısından kaynak değeri bulunmaktadır. Hatırat, biyografi ve otobiyografi kitaplarının yanı sıra bir diğer kaynak türü ise kitaplara göre daha kısa ve az bilgi içeren, dergi ve gazetelerde yayınlanan iş insanlarıyla yapılmış röportaj ve benzeri yazılardır. Bu kitapta 1930’lardan 1960’lara uzanan süreçte iş insanlarıyla yapılmış, çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış bu röportaj ve yazıların önemli bir kısmı bir araya gelmektedir. Ayrıca bu röportaj ve yazıların Türkiye’de girişimcilik tarihi bağlamında kullanımına ve kaynak olarak değerine ... Devamı
  125,00 TL
 • İstanbul ve Anadolu’da Bulunan Askeri Kışlaların Osmanlı Ekonomisine Etkileri (1850-1860)
  Osmanlı Devleti, XVII. yüzyılda toprak kaybetmeye başlamış, XIX. yüzyıla gelindiğinde ise ciddi oranda sınırları daralmıştır. Bu amaçla, ardı ardına gelen ve siyasi figürler olarak birbirinin politik devamı olan III. Selim ve II. Mahmut’un askeri ıslahat hareketleri sonucunda yeni ordular teşkil edilmiş ve bu orduların ihtiyaç duydukları gereksinimlerini karşılamak için devletin sınırları dâhilinde pek çok kışla inşa edilmiştir. Bu süreçte İstanbul ve Anadolu olarak adlandırılan bölgeye de birçok kışla binası kurulmuştur. Adı geçen bölgelere kurulan kışlalar ve bu kışlalar içerisinde bulunan erat ve komuta kademelerine yapılan masraflar belgelerden istifade edilerek ... Devamı
  70,00 TL
 • Osmanlı Arnavutluk’undan İki Portre Katolik Mirdita Kabilesi Reisleri Bib Doda Paşa ve Oğlu Prenk Bib Doda Paşa
  Bu kitap, Kuzey Arnavutluk’ta yaşayan Katolik Mirdita Kabilesi reisleri Bib Doda Paşa ve Prenk Bib Doda Paşa’nın hayat hikayelerinin izini Bâb-ı Âli ile olan ilişkileri üzerinden sürmeyi hedefliyor. Bu yönüyle esas malzemesini devlet yazışmalarının oluşturduğu çalışma, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Rumeli topraklarındaki merkez-taşra ilişkilerinin temel niteliklerinin anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin Kuzey Arnavutluk’taki hakimiyetinin son dönemi hakkında yapılan çalışmalara da katkı sağlayacaktır. ... Devamı
  60,00 TL
 • Byzantium Between «East» and «West»: Perceptions and Architectural Historiography of the Byzantine Heritage
  From its construction as “storehouse” of antiquities to a “despotic empire” with its “oriental features”, western perceptions of Byzantium and its cultural and architectural legacy have undergone significant transformations over the course of centuries. Depending on the political and cultural contexts, the place of Byzantium in European history posed a unique challenge leading to selective appropriation of its legacy in different historical periods. It was simultaneously defined as part of the European past, and also as “the other.” While its Greco-Roman tradition was selectively appropriated, its “oriental” features made it different. This book focuses on the perceptions and historiography of Byzantium during the late ... Devamı
  400,00 TL
Kapat