• 5678 - An Incomplete Catalog of the Medical Library of a Bibliophile Pharmacist / 5678 - Un Catalogue Incomplet de la Bibliothèque Médicale d’un Pharmacien Bibliophile
  Explore the world of pharmaceutical and medical history by perusing the pages of 5678. Prof. Tekiner’s eclectic interests and historical expertise are exhibited in this exceptional booklist. Bibliophiles and scholars alike will benefit enormously from his carefully crafted collection. Select bibliographies are among the most valuable tools for historians investigating new research topics. For the field of the history of pharmacy, Prof. Tekiner’s work will be a guide for years to come. — Gregory Higby, PhD, RPh (Fischelis Professor, American Institute of the History of Pharmacy, American Pharmacists Association’s Honorary President 2021/2022) * * *  Halil Tekiner’s catalog is a remarkable resource for anyone interested in the ... Devamı
  350,00 TL
 • Bilanço Zamanı: Bâkî Kalan Bu Kubbede 	 Bir Boş Sadâ İmiş (1992-2023)
  Bilanço Zamanı, yazarın imzasını taşıyan onlarca araştırma kitaplarından bir yenisi değil. Yazar ilk kere, bir Türk Yahudi’si olarak Türkiye’nin fikir âleminde, medyasında karşılaştığı tuhaf durumları, Türk Yahudi toplumunda gözlemlediği değişimi, tarafı olduğu gerginlikleri anlatmakta. Bilanço Zamanı, adı üstünde, yazarın hayatının son çeyreğinde kaleme aldığı bir bilanço. Geçip giden zaman karşısında bir yenilginin, bir hayal kırıklığının hikâyesi. ... Devamı
  400,00 TL
 • Aziz Haydar (Omur) ve Balkan Harbi 	 Hatıraları Üzerine Bir Değerlendirme
  Türkçe literatürde öz yaşam öyküsü türünde yer alan kaynaklar içerisinde karşımıza çoğunlukla hatıralar çıkmaktadır. Bazıları aile arşivlerinde yer alan bazıları ise gazetelerde tefrika halinde yayınlanan hatıraların önemli bir kısmı özellikle bürokrat veya ordu mensubu bireylerin ailelerine aittir ve bunlar sonradan çeşitli yayınevleri tarafından basılmıştır. Ancak önemli bir kısmının değerlendirmesi yapılmadığı gibi hâlâ gazete sayfalarında kalmış sıradan insanlara ait hatıralar da bulunmaktadır. Bu çalışmada Balkan Savaşları sırasında gönüllü hemşirelik yapan, yazdıkları gazete sayfalarında kalmış Aziz Haydar isimli ve Osmanlı-Türk kadın aydınlanmasının ... Devamı
  275,00 TL
 • Türkiye’de Muhalif Liberal Söylemin İnşası: İttihat Terakki’den Demokrat Parti’ye
  Elinizde bulunan bu kitap temel olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Türk siyasal hayatındaki iktidar-muhalefet ilişkilerine yaptığı etkiyi bu kez liberal söylem üzerinden tartışmaya açıyor. Bugüne kadarki çalışmalarda İttihatçıların Millî Mücadele’ye katkıları, ya yetiştirmiş oldukları kadrolar bakımından ele alınmış ya da düşünsel alandaki etkileri Cumhuriyet Halk Partisi bağlamında değerlendirilmiştir. Muhalif düşüncelere etkisi ise genellikle göz ardı edilir. Oysaki, Karakol Cemiyeti’nden İkinci Grup’a, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’ndan Serbest Cumhuriyet Fırkası’na ve son olarak Demokrat Parti’ye kadar, muhalefet çizgisi, daima 1902 I. Jön Türk Kongresi’nde ... Devamı
  300,00 TL
 • L’Homme Nouveau de la Turquie Républicaine
  Il est certain que le centenaire de la proclamation de la république en Turquie élabore une large littérature concernant plusieurs ouvrages académiques. Pourtant, la plupart de ces études sont soit historiques, soit théoriques. Il est très rare de trouver une œuvre combinant une approche historique et théorique en même temps. L’importance de cette étude est de comprendre la Turquie républicaine à travers les arguments de Norbert Elias sur la centralisation et la civilisation. Ce livre analyse l’équilibre entre la civilité et la sociabilité des nouveaux citoyens de la république turque, autrement dit « l’homme nouveau » de la république turque. A ce stade, il s’agit d’une évolution mentale et comportementale ... Devamı
  700,00 TL
Kapat