• Bütün Yollar İstanbul’a Çıkar – Jakob von Betzek’in Macaristan ve Türkiye’ye Diplomatik Kurye Olarak Seyahatleri:1564/1565, 1572, 1573
  İstanbul, stratejik coğrafi konumu, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla her zaman bir çekim merkezidir. Tarih boyunca Akdeniz Dünyası'nın büyük imparatorluklarına başkentlik yapmış, çeşitli inanç ve kültürleri barındırmış, kimi zaman da bunlara kaynaklık etmiştir. On altıncı yüzyılda İstanbul, sadece siyasi ve ekonomik bir merkez olmakla kalmamış, aynı zamanda diplomatik ilişkilerin de kalbinde yer almıştır. Bu dönemde şehir, devletlerarası ve kültürlerarası bağlantıların merkezi haline gelmiştir. Habsburg İmparatoru'nun diplomatik kuryesi Jakob Betzek, Viyana ve Budin'den yola çıkıp kadim yollar ve yerleşim yerleri bakımından zengin Balkan coğrafyasından geçerek 1564/1565, 1572, ... Devamı
  450,00 TL
 • Varlık Vergisi: İtirazlar-Hatıralar-Hiciv Şiirleri ve Yazıları
  Kasım 1942’de yürürlüğe giren Varlık Vergisi Kanunu’nun gayrimüslim vergimükelleflerine ayrımcı ve keyfi bir tarzda uygulanmış olması artık bilinen bir gerçek.Bu kitapta kanunun uygulanmasından önce basındaki hissiyatı, verginin uygulanmasısırasında yaşananları, yabancı diplomatik misyonların yabancı uyruklu mükellefleretarh edilen vergilere itirazları, Aşkale’ye gönderilmiş olan mükelleflerinCumhurbaşkanlığı’na gönderdikleri mektupları, dönemin havasını yansıtan hicivyazılarını ve nihayet 1950’li yıllardan itibaren Varlık Vergisi’nin Türk siyasetinde vekamuoyunda nasıl hatırlandığı ve tartışıldığı anlatılmakta. ... Devamı
  425,00 TL
 • 5678 - An Incomplete Catalog of the Medical Library of a Bibliophile Pharmacist / 5678 - Un Catalogue Incomplet de la Bibliothèque Médicale d’un Pharmacien Bibliophile
  Explore the world of pharmaceutical and medical history by perusing the pages of 5678. Prof. Tekiner’s eclectic interests and historical expertise are exhibited in this exceptional booklist. Bibliophiles and scholars alike will benefit enormously from his carefully crafted collection. Select bibliographies are among the most valuable tools for historians investigating new research topics. For the field of the history of pharmacy, Prof. Tekiner’s work will be a guide for years to come. — Gregory Higby, PhD, RPh (Fischelis Professor, American Institute of the History of Pharmacy, American Pharmacists Association’s Honorary President 2021/2022) * * *  Halil Tekiner’s catalog is a remarkable resource for anyone interested in the ... Devamı
  350,00 TL
 • Bilanço Zamanı: Bâkî Kalan Bu Kubbede 	 Bir Boş Sadâ İmiş (1992-2023)
  Bilanço Zamanı, yazarın imzasını taşıyan onlarca araştırma kitaplarından bir yenisi değil. Yazar ilk kere, bir Türk Yahudi’si olarak Türkiye’nin fikir âleminde, medyasında karşılaştığı tuhaf durumları, Türk Yahudi toplumunda gözlemlediği değişimi, tarafı olduğu gerginlikleri anlatmakta. Bilanço Zamanı, adı üstünde, yazarın hayatının son çeyreğinde kaleme aldığı bir bilanço. Geçip giden zaman karşısında bir yenilginin, bir hayal kırıklığının hikâyesi. ... Devamı
  400,00 TL
 • Aziz Haydar (Omur) ve Balkan Harbi 	 Hatıraları Üzerine Bir Değerlendirme
  Türkçe literatürde öz yaşam öyküsü türünde yer alan kaynaklar içerisinde karşımıza çoğunlukla hatıralar çıkmaktadır. Bazıları aile arşivlerinde yer alan bazıları ise gazetelerde tefrika halinde yayınlanan hatıraların önemli bir kısmı özellikle bürokrat veya ordu mensubu bireylerin ailelerine aittir ve bunlar sonradan çeşitli yayınevleri tarafından basılmıştır. Ancak önemli bir kısmının değerlendirmesi yapılmadığı gibi hâlâ gazete sayfalarında kalmış sıradan insanlara ait hatıralar da bulunmaktadır. Bu çalışmada Balkan Savaşları sırasında gönüllü hemşirelik yapan, yazdıkları gazete sayfalarında kalmış Aziz Haydar isimli ve Osmanlı-Türk kadın aydınlanmasının ... Devamı
  275,00 TL
Kapat