• Bir Kıyımın, Bir Talanın Öyküsü - Hurdaya (S)Atılan Matbu ve Yazma Eserler, Evrak-ı Mertûkeler, Arşivler - II
  Bu çalışma, ilk baskısı 2014 yılında yayınlanan ve aynı başlığı taşıyan kitabın bir devamıdır. “Arşiv muhafaza etme” geleneğinin tam olarak yerleşmediği Türkiye’de, şahısların geride bıraktıkları şahsi evrakları, fotoğrafları, kitapları o şahsın vefatı; kurumların arşivleri ise “temizlik”, “tasfiye” gibi nedenlerle çöpe atılmakta veya hurda kâğıt olarak değerlendirilmek üzere kâğıt hurdacılarına satılmakta. Böylesi bilinçsiz ve hoyratça bir davranışla Türkiye’nin mazisi, büyük ölçüde yok olmaya devam etmekte. Derinlemesine bir kaynak taramasına dayanan bu çalışma sonucunda ortaya çıkan manzara son derece hazin. Resmî kurumlardan şahıslara kadar uzanan ... Devamı
  45,00 TL
 • Hasretin Otuz Yılı: Olga Vatidou’nun İzmir Ziyareti
  1905 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük liman şehri İzmir’in Karantina semtinde Osmanlı uyruğu bir Rum olarak doğan Olga Vatidou, Eylül 1922’deki Büyük Yangının çalkantılı, karanlık günlerinde kendini Atina’da bulur. İmparatorluğun son döneminde milliyetçiliğin yükselişi ve 1912-1922 yılları arasında ardı ardına patlak veren savaşlarla Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Balkan ülkelerinin binlerce vatandaşı memleketlerini terk etmek zorunda kalır. Ancak, bu yıkım, Olga’nın ‘toprağım’ olarak nitelendirdiği şehre bir daha geri dönmeyeceği anlamına gelmez. Yunanistan’da bilinen adıyla ‘Küçük Asya Felaketi’nden tam otuz yıl sonra, 1952’de doğduğu şehri, ... Devamı
  60,00 TL
 • Ortodoksiyi Aşmak: Sosyal Bilimler Kavşağında Şerif Mardin’e Bakmak
  Şerif Mardin, birçok disiplini kendinde yetkin bir şekilde bütünleştiren bir sosyolog, bir siyaset bilimci bir entelektüeldir. Mardin, Türk akademidesindeki ortodoksinin aksine derinlikli analizleri ve farklı perspektifiyle şimşekleri üzerine çekmiştir. Dünya çapında haklı bir üne sahip olmasına karşın din konusuna nesnel yaklaşması bile akademide marjinalleştirilmesi için yeter bir neden olmuştur. Türkiye’de sosyal bilim yapmanın yapısal zorluklarını deneyimleyen Mardin, ufuk açan çalışmalarıyla birçok yetenekli sosyolog, siyaset bilimci, tarihçinin yetişmesine de ön ayak olmuştur. Bugün Türkiye’de sosyal bilim alanında farklı perspektiflerden meselelerin çözümlenmesine yönelik ... Devamı
  55,00 TL
 • En quête de Reconnaissance Les Juifs et les Arméniens en Turquie Contemporaine
  Dans une conjoncture caractérisée par la remise en cause du modèle de l’Etat-nation et par les débats portant sur les diverses identités culturelles présentes en Turquie, les Juifs et les Arméniens ont commencé à développer, à partir des années 1990, des stratégies identitaires particulières afin d’accéder à une égalité citoyenne et une reconnaissance identitaire. A la lumière de ce contexte particulier que cette présente recherche analyse, en premier lieu, les différentes stratégies identitaires développées par ces minorités tout au long de la période républicaine dans le but de protéger leurs identités et de faciliter leur intégration à la société avant la quête de reconnaissance. L’analyse ... Devamı
  450,00 TL
 • Türkiye’de Yayımlanmış Yahudilikle İlgili Kitap, Tez ve Makaleler Bibliyografyası 2004-2019
  Bu bibliyografya daha önce yayınlanmış olan 1923-2003 dönemini kapsayan bibliyografyanın devamı olup 2004-2019 yılları arasında “Yahudilik” konusunda yayınlanmış kitaplar, makaleler ve yayınlanmamış tezleri içermekte. Bu haliyle ilahiyat, tarih, kültür-sanat, günlük hayat, antisemitizm, azınlık hakları ve benzeri konularda araştırma yapacak öğrenciler ve araştırmacılar için faydalı bir kaynaktır. Kitap ile birlikte verilen CD’de yer alan pdf’de anahtar kelimeler ile kolaylıkla arama yapılıp ilgili kaynaklara ulaşmak gayet kolaylaşmakta. ... Devamı
  100,00 TL
Kapat