• Nevruz - İzmir’de Çıkan Anadolu'nun İlk Türkçe Edebî Dergisi
  “İşte, işaret ettiğimiz bu tarihten, yani 1300 tarihinden sonra, İzmir’in fikir hayatında ilk manalı ve şümullü bir dönüm noktası olacak mahiyette bir hareket oluyor; İzmir’de ilk fikir organı olmak üzere bir Türk mecmuası çıkıyor. Henüz ticaret ve politika gayesi günde birer Bulletin (bülten) olmaktan ileri gidememiş ve işaret ettiğimiz gibi, kültür değeri noktasından hiçbir tesirleri olmayan yabancı gazeteler yanında, üç Türk gencinin, basit ve ufak birkaç sahife halinde ortaya attıkları bu Risale, vücudunun cılız, çelimsiz kalıbı içinde, ilk baş veren bir ihtiyacın tereddüt ve korkudan silkinişi idi. Orada İzmir’in sadece yemiş ve yağ pazarlarında, kolları ile dört yanı ... Devamı
  50,00 TL
 • Akademisyen Olmak: Sosyal Bilimcilerin Deneyimleri Üzerine
  Bu çalışmada Türkiye’de akademisyen kimliğinin inşa edildiği anlamlandırma pratikleri sosyal bilimler üzerinden incelenmektedir. Türkiye’de üniversitelerin tarihsel gelişimi ışığında modernleşmenin sancıları ile karşı karşıya kalan akademisyenlerin nasıl bir akademik topluluk oluşturduğu sorusuna toplumsal inşacı bakış açısıyla yorumlar getirilmeye çalışılmıştır. Akademide hayat kalmak için kimliğin beklenti ve deneyim arasındaki gerilimden kaynaklanan bir zeminde ve bireysel çabaya vurgu yapılarak inşa edildiği; topluluğun öncelikle dar bir işbirliği ve paylaşım çevresi olarak anlamlandırıldığı yorumuna ulaşılmıştır. Bilimsel disiplin aidiyeti ve akademisyenler arası ... Devamı
  50,00 TL
 • Coffee, Coffeehouses and Cultural Life in the Late 17th Century Ottoman Istanbul
  Coffee and coffeehouses have never ceased to be a matter of discussion since their first occurrence. This book focuses on coffee and coffeehouses at the end of the 17th century, Count Luigi Ferdinando Marsigli’s life and his essay on coffee. It examines the social, political, economic and spatial transformation starting with the emergence of coffee and coffeehouses, specific to their occurrence in the Ottoman-Istanbul. It continues with the interesting life of Count Luigi Ferdinando Marsigli from Bologna. His works on his interaction with Ottoman culture, military, geography and officials are stated in the final chapter. ... Devamı
  125,00 TL
 • From Izmir to Haifa – Memoirs of a Turkish Jew
  This book is the autobiography of the author, a Turkish Jew born in Izmir in 1923. Ben Shlomo narrates with vivid details his parents and his life in Izmir. How he decided to emigrate to Palestine by crossing the Turkish-Syrian border illegally, his life first in the Jewish Brigade, then in the Israeli Defenses Forces and afterwards his civil life. This autobiography is a valuable addition to the existing literature on Turkish Jews and will be a good source for the scholars studying Turkey’s Jews. ... Devamı
  200,00 TL
 • Anti-Greek Riots of 6-7 September 1955 and Their Effects in Istanbul’s
  Kuzguncuk is a small, popular village in Istanbul near the Bosphorus. According to most official and unofficial written and oral documents, Kuzguncuk was a village of mostly Jews, Greeks, and Armenians rather than Muslim Turks up until the mid-twentieth century. In other words, the neighborhood is usually described by residents and in local and official discourses as a village of peace, harmony, and tolerance. These narratives create the identity of Kuzguncuk as a happy, peaceful and harmonic village. Kuzguncuk’s non-Muslim population started to decrease following the Turkification and homogenization practices of the Turkish nation-state such as Turkifying street names (the 1930s), the Capital Tax (1942), 6-7 September Pogrom (1955), the ... Devamı
  150,00 TL
Kapat