• 19. Yüzyıl Osmanlı Devlet Adamı Bâbânzâde Mustafa Zihni Paşa’nın Hayatı ve İlmî Kişiliği
  Son dönem Osmanlı devlet adamlarından olan Mustafa Zihni Paşa, ilmi kişiliğiyle de ön plana çıkan bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Zeki ve dengeci kişiliğiyle iyi bir idarecilik sergileyen Zihni Paşa, devletin önemli sorunlarını çözüme kavuşturmasında kayda değer başarılar elde etti. Batılı tarzda ıslahatların yoğun olduğu XIX. yüzyılda, gelenekselci bir tutum sergileyen Zihni Paşa, bilhassa din ve ahlak konusundaki yapıtları ile Osmanlı tarihinde farklı bir idareci portresi çizdi. Özellikle eserlerinde siyasî, dinî ve toplumsal hususlardaki fikirleriyle dönemin hükûmetleri tarafından dikkat çekmeyi başardı. Bu çalışmada, Zihni Paşa’nın hayatı, ailesi, idari görevleri ve ... Devamı
  65,00 TL
 • Yolları Kesişen Aileler ve Hayatlar – Baliler, Filozoflar, Diğerleri ve… Ben
  Bu kitap, birkaç aile ve o ailelerin mensupları etrafında örülü bir hayat hikâyesi. Araştırma kitaplarıyla tanınan yazar, akademik yazımın katı kurallarına hapsolmadan hem aile efradının hikâyelerini, hem de kendi hayat hikâyesini basit ve içten bir üslupla anlatıyor. Kitap bir yandan bu âlemi çoktan terk etmiş olan bu insanların renkli birer portresini çizmekte, diğer yandan yazarın 1970’li yılların başından günümüze kadar uzanan çalışma hayatını tasvir etmekte. Sözlü kaynakların yanı sıra arşiv kaynaklarının da kullanıldığı bu kitap; azınlıklar, biyografiler, aile hikâyeleri ile ilgilenen okurların mutlaka edinmeleri gereken bir çalışma. ... Devamı
  85,00 TL
 • Ottoman Chrysochou (mid - 19th Century)
  This volume presents the thirteen 19th-century fiscal censuses of the district of Hrisofi (Chrysochou) on the north-western side of Cyprus and joins the other two editions containing the censuses of the neighbouring kazas of Kouklia and Paphos released in 2015 and 2016 respectively. It covers the period from 1825 to 1848. The sources, although concerning taxation, trace the demographic and social status of the population in the mid-19th century, providing opportunities for further comparisons with sources of this type, both older and newer. Research fields can therefore be extended to other periods too, and can be directed at exploring issues that explain conversions to Islam, population movements, etc. The fiscal registers we examined ... Devamı
  375,00 TL
 • Political Representation of Minorities in Greece and Turkey - Nationalism, Reciprocity and Europeanization
  What influences the political representation of minorities? Does a non-core group pursue a certain pattern of collective political behavior, or does it have the ability to alter it through struggle with other groups by calculating the existing opportunities and restrictions? This book addresses these important questions by focusing on the history of political representation of the Muslim-Turkish minority in Greece and the Greek-Orthodox minority in Turkey, two communities whose rights are linked to each other via the “reciprocity principle” written in the Lausanne Treaty, signed by two countries that have long-lasting conflicts. Drawing on presentation of related political history, systematic coding of parliamentary debates and works, ... Devamı
  200,00 TL
 • This is My New Homeland Life Stories of Turkish Jewish Immigrants - IV
  This is the fourth in a series of edited volumes narrating the life stories of Turkish Jews who immigrated to foreign countries and built their new lives there. The preceding volumes have been published in 2016, 2017 and 2018. This volume comprises eleven different stories from eleven Turkish Jews who now live in France (1), Switzerland (1), England (2), Australia (2), and the United States (5). This volume is a collective effort to save the memoirs of Turkish Jews living in their new homelands. ... Devamı
  120,00 TL
Kapat