• The Anti-Greek Riots of September 6-7, 1955 – Documents from the World Council of Churches
  This book is a compilation of the official records of the World Council of Churches (Geneva) following the anti-Greek riots of September 6-7, 1955 which during two days destroyed churches, shops and cemeteries belonging to the Greek Orthodox community of Istanbul, assaulted priests, women and children. The documents portrays in great details the incredible destruction which literally put an end to the Greek community of Istanbul. The documents includes two reports made by the WCC offficials a short time after the riots and gives a detailed summary of the destruction and plunder. ... Devamı
  125,00 TL
 • Yakup’tan Binyamin’e: Antik Siyonizm’den Modern Siyonizm’e Antisemitizm
  Kitapta, Peygamber Yakup (İsrail) zamanından Kurucu Binyamin (Theodor Herzl) zamanına, antisemitizm tarihsel sosyolojik yaklaşımla incelenmektedir. Kitap, okurları, Yahudilerin Yahudiye’nin yerli halkı olmadıklarına dair antisemit safsata ile yüzleşmeye ve Antik İsrail’den Modern İsrail’e sürekliliği görmeye davet etmektedir. ... Devamı
  80,00 TL
 • The Ottoman Tribal School: Surveillance and Student’s Lives
  This book investigates the surveillance and the students’ lives in the Ottoman Tribal School. It shows how Abdulhamid II, and his governors established mechanisms for the control of the students. The work focuses on which strategies and tools were used by the sultan and his governors to supervise the sons of tribes in the school. This book also narrates the students’ lives in the school. It takes into consideration the students’ experiences, problems, and their reactions against the school administration. Most of the primary sources used in this work are documents of the Ottoman Archives. ... Devamı
  175,00 TL
 • Bir İmamın Kaleminden Çehrin Seferi (1678) – Abdullah el-Hisarî / Gazâ-yı Feth-i Çehrin-i Makhûr ve Terceme-i Abdullâh el-Hisârî
  Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın komutasında 1678'de yapılan sefer sonucunda Çehrin Kalesi fethedilmiştir. Çehrin Kalesi, Osmanlı Devleti'nin kuzey batıda ulaştığı en uç noktalardan birisidir. Çehrin seferi, Osmanlı Devleti'nin Rusya üzerine yaptığı ilk seferlerdendir. Osmanlı Devleti'nin kuzey politikasının belirlenmesinde önemli bir yeri olan bu sefer hakkında birçok eser yazılmıştır. Bunlardan birisi de Abdullah Hisarî'nin kaleme aldığı Gazâ-yı Feth-i Çehrin-i Makhûr ve Terceme-i Abdullâh el-Hisârî isimli eserdir. 17. Yüzyılda yaşayan Abdullah Hisarî, bir süre ilim tahsil ettikten sonra Sultaniyye Sıbyan Mektebi'nde muallimlik yapmıştır. Osmanlı Devleti'nin Çehrin seferi ... Devamı
  60,00 TL
 • Bakraçtan Şirkete Osmanlı İmparatorluğu’nun Süt İle İmtihanı (XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinden XX. Yüzyıla)
  Süt ve süt ürünleri, XIX. yüzyılda ABD ve Avrupa’da tıp, bakteriyoloji, kimya, mikrobiyoloji gibi modern disiplinlerin araştırma konusu oldu. Bu araştırmalar neticesinde sütün, bilhassa bebek, çocuk ve yaşlılar için, bir gıda maddesi olarak besleyici özellikleri keşfedildi. Endüstri Devrimi’nin etkisiyle köyden kente göçün ivme kazanması, süte olan talebi arttırdı. Ancak ortada toplumsal, ekonomik, siyasî, sağlıklı nesillerin inşası bakımından da ideolojik boyutları olan karmaşık ve çok katmanlı bir mesele vardı: Sağlıklı ve sterilize süt üretimi ve üretimin kitlelere ulaştırılması. Tam da bu noktada, yaşanan krizin doğrudan muhatabı olan Osmanlı Devleti, meseleyi modern devlet ... Devamı
  80,00 TL
Kapat