• Popüler Kültür ve Hayat Mecmuası
  Dönemin ideolojisinin taşıyıcısı popüler kültür dergilerinin Türkiye’deki öncülerinden Hayat mecmuası bir kuşağı peşinden sürüklemiş bir dergidir. İçeriğinde birçok konuyu barındıran, teknik ilerlemeler neticesinde daha kaliteli baskıyla ve yoğun görsel içerikle basılan Hayat, kültür aktarıcısı olmasının yanı sıra okurlarına yeni bir yaşam tarzı sunmaktadır. Hayat’ın ve yaratıcısı Şevket Rado’nun Hayat’la olan macerasını Türkiye’deki popüler kültürünün dönüşümüne paralel olarak ele alan Popüler Kültür ve Hayat Mecmuası basın tarihçileri ve araştırmacılar için bir başvuru kaynağı niteliğindedir. ... Devamı
  45,00 TL
 • A Teacher, Agitator and Guide: Talebe Defteri and Formation of an Ideal Child (1913-1919)
  This book will examine Talebe Defteri (1913-1919), one of the childrens’ magazines published in the late Ottoman period. This magazine focused mainly on the formation of an ideal child based on the ideas of nationalism and modernity. Nationalism became a popular idea in Ottoman society and among Ottoman intellectuals, especially after the Balkan Wars in which the Ottoman Empire was defated by some of the Balkan states which led to loss of much of its lands in the region. Nationalism was not just a popular idea but it was also put into practice through state policies. Therefore, one of the objectives of this book will be the analysis of the magazine through the filter of nationalism. With patriotic agitation, Talebe Defteri stimulated the ... Devamı
  75,00 TL
 • "This is My New Homeland" Life Stories of Turkish Jewish Immigrants
  This work is a compilation of life stories of twenty Turkish Jews, born and raised in Turkey, and who have settled in new homelands. They now live in the United States, Canada, France, Israel, Switzerland, the United Kingdom, and Australia. Through their stories the reader will be able to have glimpses of their lives before and after leaving Turkey and understand the reasons that pushed them to emigrate. ... Devamı
  90,00 TL
 • Meçhul Yahudiler Ansiklopedisi
  Bu kitapta otuzüç hayat hikâyesi yer almakta. Bu insanlardan bir kısmı artık hayatta değiller ve yakınlarının gözlemleriyle anlatıldılar. Bir diğer kısmı hayatta olup ya kendileri hayatlarını kaleme aldılar veya yakınları onları anlattı. Hepsi Yahudi. Her biri sadece yakın çevresinde iz bırakmış insanlar. Ancak “ünlü” değiller. Yani sokakta her gün rastlayabileceğimiz sıradan, başka bir tabirle, “meçhul” insanlar. Aralarından dördü İsrail’e göç etti, bunlardan biri genç yaşta İsrail Devleti’nin bağımsızlık savaşında şehit oldu. Bu derlemede anlatılan her bir hayat Türk Yahudi toplumuna açılan küçük birer pencere. Bu pencereler sıradan Türk Yahudisi’nin gündelik ... Devamı
  65,00 TL
 • Aydın Vilayeti'nde Suç ve Ceza (1866-1877)
  Osmanlı Devleti'nde reform çalışmaları askeri alanda çok erken dönemlerde başlasa da bunun diğer kurumlarda gerçekleşmesi için XIX. yüzyılı beklemek gerekmiştir. Devletin askeri, idari, mali, adli ve maarif kurumlarında II. Mahmut döneminde başlayan yenileşme çalışmaları Tanzimat ile birlikte hız kazanmıştır. Tanzimat ile başlayan modernleşme çalışmaları istenilen hızda olmamış, yeni kurumların yanında eskileri de varlığını korumuştur. Özellikle adliye ve maarif teşkilatında eski ve yeni kurumlar faaliyetlerini birlikte sürdürmüşlerdir. Tanzimat sonrasında şer'iyye mahkemeleri dışında, Nizamiye Mahkemeleri ve bunların en üst mahkemesi olan Divan-ı Ahkâm-ı Adliye Osmanlı hukuk ... Devamı
  70,00 TL
Kapat