• Köy Enstitülerinden İmam-Hatiplere Eğitimde Hegemonya Mücadelesi
  Formel anlamıyla eğitim, tarih boyunca en mühim siyasal meşruiyet araçlarından biri olmuştur. Nitekim Antik çağlardan günümüze okullar, iktidarların arzu ettiği “makbul özneler” inşa etmek gibi bir misyon üstlenmişlerdir. Özellikle modern devletlerde okulların birer ideolojik aygıtlar olduğu doğrudur, fakat bu önerme bir yönüyle de eksiktir. Nasıl ki her hegemonik düzen, karşı-hegemonik sızıntılar zemininde hareket ediyorsa; okullar da bu bütünün bir parçası olarak hegemonik tesirlerden “görece özerk” bir konum işgal ederler. Nihayetinde de eğitim basit bir hegemonik aygıt olmanın aksine, çelişkiye dayalı bir yeniden-üretim alanı olması nedeniyle her an karşı-hegemonik bir ... Devamı
  45,00 TL
 • Hilâl’in Karanlık Yüzü: Osmanlı Kızılayı, Teşkilat-ı Mahsusa ve Emval-i Metruke (1914-1921)
  Bu çalışma, iktidarla hayırseverlik arasındaki kadim ilişkiden yola çıkarak, milliyetçilik çağında insani yardımın aldığı tarihsel biçimlerden Kızılhaç modelini inceliyor. Bu modeli devralan Hilâl-i Ahmer, Trablusgarp ve Balkan Savaşı sırasında sadece milis ve askerlere sıhhiye hizmeti vermekle kalmaz, Osmanlı Ordusu ve Teşkilât-ı Mahsusa ile özel bir bağ geliştirir. Elinizdeki kitap, Kızılhaç modelini mantıksal ve vicdani sınırlarına taşıyan bu bağın 1. Dünya Savaşı ve Mütareke dönemindeki farklı boyutlarını ele alıyor. ... Devamı
  60,00 TL
 • Market Gardens and Gardeners of Ottoman Istanbul
  This study is about market gardens and their gardeners, which were a distinctive part of Ottoman Istanbul until recently. It draws on first and second-hand sources to examine the locations, physical features, and property structures of market gardens together with those who worked in there and how they were organized. Moreover, the study reveals the role and importance of market gardens in the provisioning of the city. Based on archival material, the study describes the urban fabric, the labor structure, and migration with help of visualdata. Although the market gardens of Istanbul played an important role in the provisioning of the city, shaped its urban landscape, and provided job opportunities for migrant laborers, they have not ... Devamı
  50,00 TL
 • Tracing Dr. Kilisli Rifat: From Ottoman to Turk and Beyond
  Nükhet Kardam grew up in Istanbul in the 1960s and 1970s and left Turkey to study international relations in Canada. As she continued to live and work abroad, her ties to Turkey grew stronger rather than weaker over the years. Thus, she embarked on a mysterious journey to explore her grandfather Dr. Kilisli Rıfat’s life.Her grandparents, Dr. Kilisli Rıfat, a well-known medical doctor, author, bureaucrat and professor, and his wife Nazire, the daughter of an Ottoman pasha, were subjects of the multicultural Ottoman Empire. Then they became Turks, 'citizens' of the Republic of Turkey. How did they adapt to becoming citizens of a unitary nation-state with a reconstructed history, national myths and identity? How did they survive the ... Devamı
  75,00 TL
 • İkinci Meşrutiyetin Tabip Örgütleri
  İkinci Meşrutiyetin ilanından Birinci Dünya Savaşına kadar geçen altı olaylı yıl içinde, her milletten sivil ve asker hekim 'uhuvvet, müsavat ve adalet’ ideallerini somutlaştıran dernek ve birlikler kurarak ‘sendikalaşma’ gayretine girdi. Tabipler, payiyahtta ve – İzmir’den Kudüs’e kadar – taşrada örgütlenerek dayanışma, yeni özlük haklarıyla sosyal güvenceler kazanma ve mesleki düzeylerini yükseltme hedeflerine doğru ilerlediler. İkinci Meşrutiyetin Tabip Örgütleri çalışması, bu derneklere ait tüzük, rapor ve bildirilerin ilk kez topluca yayımlandığı bir kaynak kitap niteliğindedir. Türkçe dışındaki belgelerin çevirileri yanında özgün metinlerin tıpkıbasımları ile ... Devamı
  75,00 TL
Kapat