Osmanlı Bürokrasisinde Yahudiler

Osmanlı Bürokrasisinde Yahudiler Ahmet Yadi
Osmanlı Bürokrasisinde Yahudiler
Osmanlı Bürokrasisinde Yahudiler
Osmanlı Bürokrasisinde Yahudiler

Liste Fiyatı : 260,00 TL

Aynı gün kargo

Adet
Gayrimüslimlere devlet memuru olma hakkının tanınmasıyla diğer azınlıklar ile beraber Yahudiler de şube müdürlüğü, öğretmenlik, doktorluk, konsolosluk, sivil mahkemelerde yargıçlık gibi devlet içinde önemli mevkilere yükseldiler. Bütün bunlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun sözde taklit ettiği Batı Avrupa'da ve Rusya'da Yahudilerin hâlâ ekonomik ve siyasi ayrımcılığa uğradığı bir zamanda gerçekleşiyordu. Osmanlı Devleti'nin klasik devrinde Gayrimüslim istihdamı orduda bazı teknik işlerde ve diplomasi alanında görülmüştü. Tanzimat'la birlikte devlet idaresine alınan gruplardan biri de Yahudilerdi. Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimlerin milliyetçiliğin yörüngesine girmeye başladığı bir zamanda bürokrasi giderek değişik millet mensuplarıyla renklenmeye başlamıştır. XIX. yüzyılda ne Avusturya, ne de Rusya'da hâkim ulusun dışında herhangi bir dinî etnik gruptan sefir, nazır ve devlet adamı görülemezdi. Osmanlı bürokrasisinde Ermeni ve Rum kökenli birçok paşa olmasına rağmen Yahudiler arasında en üst rütbe olan bâlâ rütbesine çıkan tek kişi Davut Molho'dur. Yahudi memurlar arasında en sivrileni ise hiç şüphesiz Avram Galanti'ydi. Avram Galanti, Alber Ferid Aseo, Nesim Ruso meşrutiyet hareketini destekleyen öncü bir gruba sahiptiler. İmparatorluğun son döneminde yapılan reformlar, Gayrimüslimlerin devlet hizmetinde kullanımında önemli değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti, Gayrimüslim unsurların tümünü devlet yönetimine dahil etmeyi planlamış ve bunda da büyük oranda başarılı olmuştur.

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

DEVLET HİZMETİNDE YAHUDİ MEMURLAR

 1. Yahudi Memurların Aile Durumları
 2. Yahudi Memurların Eğitimler
  • Yahudi Memurların Öğrenim Gördükleri Okullar
  • Yahudi Memurların Bildiği Diller
 3. Yahudi Memurların Eserleri
 4. Devlet Hizmetinde Yahudi Memurlar
  • Yahudi Memurların Devlet Hizmetine Girişleri
  • Yahudi Memurların Çalıştığı Birimler
  • Yahudi Memurlara Verilen Nişan ve Madalyalar
  • Yahudi Memurların İşledikleri Suçlar ve Aldıkları Cezalar

İKİNCİ BÖLÜM

YAHUDİ MEMURLARIN BİYOGRAFİLERİ

 1. Abdünnebi Yaver
 2. Abraham Avram
 3. Abraham Efendi
 4. Abraham Efendi
 5. Alber Ferid Aseo
 6. Albert Kadrail
 7. Alberto Efendi
 8. Alberto Samuel
 9. Aron Kazez
 10. Aron Leon
 11. Avram Arditi
 12. Avram Badi
 13. Avram Benrubi
 14. Avram Devidas
 15. Avram Efendi
 16. Avram Efendi
 17. Avram Efendi
 18. Avram Efendi
 19. Avram Eşkenazi
 20. Avram Farhi (1855/56-1924)
 21. Avram Galanti/Abraham Galante
 22. Avram Garti
 23. Avram Haran
 24. Avram Maya
 25. Avram Molho
 26. Avram Nesim
 27. Azra Gale
 28. Azra Şemaya
 29. Baruh Valensi
 30. Bohor Badur
 31. Bohor Danon
 32. Bohor Elnekave
 33. Bohor Eskenazi (1843-1927)
 34. Bohor İsak
 35. Bohor İshak Nesim
 36. Bohor Kemal
 37. Bohor Menahem (1878-1904)
 38. Bohor Misistrano
 39. Bohor Moiz
 40. Bohor Rami
 41. Bohor Salomon
 42. Bünyamin Efendi
 43. Bünyamin Eşkenazi
 44. Bünyamin Kohen
 45. Bünyamin Uziel/Özil
 46. Cemil Gürci
 47. Çalbun Efendi
 48. Daviçon Levi
 49. Danyal Efendi
 50. Davi Davud Levi
 51. Davi Efendi
 52. Davi Efendi
 53. Davi Fransuva
 54. David Behar
 55. David Efendi
 56. David Efendi
 57. David Efendi
 58. David Nesim
 59. Davud Azra
 60. Davut Molho (1845-1911)
 61. Eliya Efendi
 62. Eliya Efendi
 63. Eliya İlyaho
 64. Eliya Romano
 65. Emil Rozenfeld
 66. Haim Efendi
 67. Haim Efendi
 68. Haim Efendi
 69. Haim Efendi
 70. Haim Efendi
 71. Haim Efendi
 72. Haim Hayati Toledano
 73. Haim Levi
 74. Haim Özil/Uziel
 75. Haim Sami Ancel
 76. Harun Efendi
 77. Harun Şan
 78. Hazkiyal Efendi (1870-1904)
 79. Hazkiyal Efendi
 80. Hazmonay (Bensusen Özgün 1883-1951)
 81. İdidya Efendi (1866-1898)
 82. İlyas Şaki
 83. İlyas Şaval
 84. İlyazar Efendi
 85. İlyazar Efendi
 86. İlyazar Kırımî
 87. İsak Amon
 88. İsak Aseo
 89. İsak Bohor
 90. İsak Bohor
 91. İsak Bünyamin Alfandari
 92. İsak Efendi
 93. İsak Efendi
 94. İsak Efendi
 95. İsak Efendi
 96. İsak Efendi
 97. İsak Efendi
 98. İsak Efendi
 99. İsak Elbaglı
 100. İsak Elnekave
 101. İsak Haim
 102. İsak Levi
 103. İsak Marbut
 104. İsak Pardo
 105. İsak Sinani
 106. İsak Solom
 107. İsak Şalom
 108. İsak Yafes
 109. İsak Yosef
 110. İsak Yuşa/Yeşua
 111. İshak Bensiyon Amon
 112. İshak Efendi
 113. İsmail Hakkı Seradi
 114. İsrail Efendi
 115. İsrail Sabatay
 116. İzak Salim
 117. İzidor Galimidi
 118. Jak Efendi (1867-1895)
 119. Jak Nahmiyas
 120. Jak Yako
 121. Jak Yako
 122. Jozef Fori
 123. Jozef Habib
 124. Karaoğlan Yasef
 125. Kemal Efendi
 126. Leon Avram Molho
 127. Lui Varon
 128. Manuel Zeki
 129. Marko Kohen
 130. Markor İkiz
 131. Mayir Kasuto
 132. Mayir Kohen
 133. Mayir Şıvatman
 134. Menahem Hodara (1869-1926)
 135. Menaşe Efendi
 136. Menşi Efendi
 137. Menşi Hekim
 138. Mir Ziver
 139. Mişon Efendi
 140. Mişon Efendi
 141. Mişon Halyo/Halio
 142. Mişon Kemal
 143. Mişon Kohen
 144. Mişon Moiz
 145. Mişon Nişli
 146. Moiz Dalmediko (1851-1937)
 147. Moiz Efendi
 148. Moiz Efendi
 149. Moiz Hananel
 150. Moiz Zeki Albala (1870-1954)
 151. Mordehay Efendi
 152. Mordehay Efendi
 153. Mordehay Efendi
 154. Mordehay Markor (1858-1906)
 155. Mordehay Süreyya
 156. Mordo Daniş
 157. Moşe Azra
 158. Mose Efendi
 159. Moşe Efendi
 160. Moşe Zeki
 161. Murat İlyaho
 162. Musa Atye
 163. Musa Avram
 164. Musa Farhi
 165. Nahman Efendi
 166. Natan Çelebon
 167. Nesim Alacem
 168. Nesim Barbut
 169. Nesim Civre (1847-1913)
 170. Nesim Efendi
 171. Nesim Efendi
 172. Nesim Efendi
 173. Nesim Efendi
 174. Nesim Efendi
 175. Nesim Efendi
 176. Nesim Efendi
 177. Nesim Harun
 178. Nesim İzidor
 179. Nesim Kasuto
 180. Nesim Mazliyah
 181. Nesim Menahem Amon
 182. Nesim Roditi
 183. Nesim Rodrik
 184. Nesim Ruso Alamanlu
 185. Nesim Salomon
 186. Nesim Soriçon/Sorojon
 187. Nevres Yeşaye Sason
 188. Nisyon Efendi
 189. Rafael Çikurel
 190. Rafael Efendi
 191. Rafael Efendi
 192. Rafael Levi
 193. Rafael Mose
 194. Rakım Efendi (1848-1902)
 195. Rekado İsrail
 196. Rober Yasef Mizrahi
 197. Ruben Efendi
 198. Salomon Daniş
 199. Salomon Efendi
 200. Salomon Efendi
 201. Salomon Efendi
 202. Salomon Efendi
 203. Sami Mordehay Avram (Menteş)
 204. Samuel Barzilay
 205. Samuel Efendi
 206. Samuel İsrail İzisel (1877-1949)
 207. Santo Efendi
 208. Selim Farhi
 209. Selim Gürci
 210. Selman Şemuel
 211. Simantov Efendi
 212. Simantov İsrail
 213. Simayan Efendi
 214. Siyon Efendi
 215. Şaul Efendi
 216. Şaul Efendi
 217. Şemaya Ancel
 218. Şemuel Efendi
 219. Viktor Domayo
 220. Vital Haim
 221. Vital Haim
 222. Vitalis Franko
 223. Vitalis Strumsa
 224. Wolf Lövenson
 225. Vitalis Rossano
 226. Yako Ayastaro
 227. Yako Efendi
 228. Yako Efendi
 229. Yako Efendi
 230. Yako Firuz
 231. Yako Jak
 232. Yako Jak
 233. Yako Jak Valensi
 234. Yako Menaşe
 235. Yakob Anbay
 236. Yakob Efendi
 237. Yakob Efendi
 238. Yakob/Yako Kohen
 239. Yakub Şaul/Saül
 240. Yasef Alalu
 241. Yasef Asa
 242. Yasef Efendi
 243. Yasef Karo
 244. Yasef Kasuto
 245. Yasef Yakar
 246. Yemazkiyel/Yehezkiyal Gabay (1827-1884)
 247. Yeşua Şami
 248. Yomtov Amon
 249. Yosef Arya (1854-1904)
 250. Yosef Efendi
 251. Yosef Efendi
 252. Yosef Farhi
 253. Yosef Filoranti
 254. Yosef Mişon
 255. Yosef Şamas
 256. Yuda David Eskenazi
 257. Yuda Efendi
 258. Yuda Leon
 259. Yusuf Behar
 260. Yusuf Mankobi
 261. Yuşa/Yeşua Elnekave
 262. Zital Haim

SONUÇ

KAYNAKLAR

EKLER

BELGELER

RESİMLER

DİZİN

ISBN
9786054326747
Boyut
135-210
Sayfa Sayısı
246
Basım Tarihi
2013-09
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
2.Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat